Domů Chata "Zdeněk" Chata "Věrka" Ceník Rezervace Kde nás najdete Fotogalerie
Rezervace
Rezervace

Domů
Chata "Zdeněk"
Chata "Věrka"
Ceník
 Rezervace
Kde nás najdete
Fotogalerie
Kontakt:

Zdeněk Mikuš
Novojičínská 830
74266 Štramberk

tel: +420 606 134 983
tel: +420 607 203 363

ovce.jpg, 11kB

  Chaty nebo chatu je nutné nejdříve rezervovat a to pouze telefonicky na čísle +420 606 134 983 nebo +420 607 203 363.

Délka rekreačního pobytu
  Délka rekreačního pobytu je zpravidla od soboty do následující soboty, přičemž ubytování začíná první den ve 14:00 hodin a končí poslední den do 10:00 hodin.

Soupis ostatních ubytovaných osob
  Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele), nebo z důvodu chování ubytovaných osob, které odporuje dobrým mravům nebo zásadám slušného chování, dobrých sousedských vztahů a soužití mezi lidmi.
  V tomto případě nevzniká právo na vrácení poměrné částky za ubytování!

Domácí a jiné zvířata
  Bohužel domácí ani žádná jiná zvířata nejsou povolena.

Termín ubytování ( pronájmu ), platby
  Termín se stanovuje při objednání ubytování a je pevně stanoven. Cena pronájmu je stanovena dle pevného ceníku.
  V ceně je zajištěno povlečení, odvoz odpadu.
  Mimo nájemného musí klient zaplatit cenu za odebranou el. energii a spotřebu dřeva. Cena el. energije za 1kWh je 5.50kč. Tato částka se hradí v den odjezdu. Při nástupu ubytování je požadována vratná kauce 2.000,-Kč.
  Zálohu na ubytování ve výši 50%, se zavazuje klient uhradit do 10ti dnů od doručení této smlouvy převodním příkazem na účet, nebo po domluvě při nástupu ubytování v den příjezdu. Doplatek za ubytování 50 % se uhradí v den příjezdu.

Pojištění a odpovědnost
  V uvedených cenách pronájmu není obsaženo pojištění, klienti využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Ubytovatel neodpovídá a nenese zodpovědnost za poškození zdraví, či ztrátu nebo poškození majetku ubytovaných v průběhu pobytu. Doporučuje se, před čerpáním pronájmu, uzavřít pojištění pro cesty a pobyt. Ubytovaný odpovídá za vzniklé škody na majetku majitele chat způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalostí jím ubytovanými osobami či jejich návštěvami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věcí do původního stavu.

Ukončení pobytu, předání chaty
  Klienti se zavazují po skončení ubytování podle této smlouvy, chatu předat ubytovateli nebo osobě jím k tomu zmocněné, a to ve stavu, v jakém ji převzali, vyčištěnou a způsobilou dalšímu užívání, včetně kamen a krbů.

© 2015-2019 cerni.net   |   Verze 2.4.6